forsideprotokoller og curriculumforskerereferaterbookingkontakt OSU
 Velkommen på hjemmesiden som tilhører

Odense Skolebørns Undersøgelse 2004/05


 

Odense Skolebørns Undersøgelses kardiovaskulære del tager sigte på det komplekse sammenspil af risikofaktorer, som er associeret med udviklingen af senere kardiovaskulær sydom og død.
Det er kendskabet til tracking mekanismer og ophobning af faktorer, som giver kendskab til og mulighed for at implementere profylaktiske tiltag i tidlig sygdomsproces.

Den lungemedicinske del skal identificere miljømæssige og genetiske risikofaktorer for udvikling af astma dels at undersøge om prævalensen af astma er stigende.
Resultaterne fra undersøgelsen forventes at kunne bidrage til rationel sundhedsplanlægning og til forbedret rådgivning og forebyggelse af sygdommen astma bronchiale.

 

I 1985/86 blev 1.369 skolebørn i 3. klasse fordelt på 36 offentlige skoler undersøgt mhp. blodtryk, fysisk aktivitet og fysiske karaktertræk. Kohorten omfattede 696 drenge og 673 piger. I 1986/87 gennemførtes en intervensionsstudie med ekstra idræt til dele af kohorten. I 1991/92 blev hele kohorten genundersøgt på 9. klassetrin. Kohorten er undersøgt i 2 ph.d-studier i 1996/97 med deltagelse af ialt 900 (66% af den oprindelige kohorte).

Odense kohorden er nu unge voskne. Vi foretager 3. follow-up undersøgelse på OUH 2004/05. For undersøgelsesprogram, hypoteser og design, se protokoller.
På denne side har deltagerne nem mulighed for at booke tider i vores kalender. Klik på linket BOOKING og indtast dit booking nummer i den ønskede tid og du vil modtage besked med bekræftelse på booking på din e-mail.
Aktive forskere med tilknytning til OSU kan få adgang til de interne sider med mødereferater og møde-kalender efter henvendelse til projektleder.             mallorca